E-Health

Wat wordt er bedoeld met e-health?

Met “e-health” wordt de afkorting bedoeld voor elektronische gezondheid, ook wel bekend als digitale gezondheid of telezorg. Het verwijst naar het gebruik van informatietechnologieën en elektronische communicatie om gezondheidszorgdiensten en -informatie te leveren en te ondersteunen.

E-health omvat een breed scala aan toepassingen, zoals het elektronisch bijhouden van medische dossiers, online consultaties met zorgverleners, gezondheidsapps en wearables, digitale diagnostische hulpmiddelen, telemonitoring, telechirurgie en nog veel meer. Het doel van e-health is om de toegankelijkheid, efficiëntie en kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren door gebruik te maken van moderne technologieën.

Wat zijn de meest gebruikte toepassingen in E-Health

E-health omvat een breed scala aan toepassingen, en de meest gebruikte toepassingen kunnen variëren afhankelijk van de regio, de zorginstellingen en de behoeften van patiënten. Hier zijn enkele van de meest voorkomende en populaire toepassingen binnen e-health:

 1. Elektronische Patiëntendossiers (EPD):
  Dit zijn digitale versies van medische dossiers van patiënten. Ze bevatten informatie over diagnoses, behandelingen, medicatie, enzovoort. EPD’s maken het gemakkelijker voor zorgverleners om patiëntinformatie te delen en raadplegen.

 2. Telehealth en Telemedicine:
  Dit omvat het op afstand leveren van gezondheidszorgdiensten, zoals consultaties met artsen via videoconferenties, chat of telefoon. Het is vooral handig voor follow-upafspraken, eerstelijnszorg en specialistische consultaties.

 3. M-health (Mobiele gezondheidszorg):
  M-health-apps en wearables, zoals fitness trackers en gezondheidsmonitors, helpen patiënten bij het bijhouden van hun gezondheid en welzijn, zoals het meten van stappen, hartslag, slaappatronen en meer.

 4. E-healthplatforms:
  Dit zijn online portals waar patiënten toegang hebben tot hun medische gegevens, afspraken kunnen plannen, recepten kunnen vernieuwen en communiceren met zorgverleners.

 5. E-recepten:
  Dit systeem maakt het mogelijk voor artsen om recepten elektronisch naar apotheken te sturen, wat het proces efficiënter en veiliger maakt.

 6. Gezondheidsinformatiesystemen:
  Deze systemen helpen zorginstellingen om medische gegevens te beheren, te analyseren en te delen om de zorg te verbeteren en besluitvorming te ondersteunen.

 7. Telemonitoring:
  Hierbij worden patiënten op afstand gemonitord, vooral handig voor mensen met chronische aandoeningen. Medische apparaten kunnen gegevens zoals bloeddruk, glucosewaarden, en hartslag rechtstreeks naar zorgverleners sturen.

 8. E-consulten en tweede meningen:
  Patiënten kunnen elektronisch advies vragen aan specialisten of een tweede mening krijgen over hun diagnose of behandelplan.

 9. Beeldvorming en diagnostiek:
  E-health omvat ook geavanceerde beeldvormingstechnologieën en diagnostische hulpmiddelen, zoals telegeneeskunde voor radiologie of pathologie.

 10. Gezondheidseducatie en -voorlichting:
  Online bronnen, apps en video’s bieden informatie over gezondheid en ziektepreventie.

De adoptie van deze toepassingen kan variëren, maar over het algemeen groeit e-health wereldwijd als gevolg van de voordelen op het gebied van toegankelijkheid, efficiëntie en kostenbesparing in de gezondheidszorg.

Waar maak een EPD het verschil mee in Ehealth

Elektronische Patiëntendossiers (EPD’s) maken een aanzienlijk verschil in e-health op verschillende manieren:

 • Toegankelijkheid en Delen van Gegevens:
  EPD’s maken het gemakkelijk voor zorgverleners om toegang te krijgen tot relevante medische gegevens van patiënten vanuit verschillende locaties. Dit is vooral handig bij spoedgevallen waarbij snel toegang tot medische geschiedenis levensreddend kan zijn.

 • Efficiëntie:
  Het gebruik van EPD’s elimineert de noodzaak van papieren dossiers en handmatige registratie, wat de administratieve last vermindert en de efficiëntie van zorgverleners verhoogt. Hierdoor kunnen ze meer tijd besteden aan directe patiëntenzorg.

 • Veiligheid en Nauwkeurigheid:
  EPD’s verminderen menselijke fouten in het bijhouden van medische dossiers, zoals onleesbare handschriften en verkeerd genoteerde gegevens. Dit draagt bij aan een hogere nauwkeurigheid en veiligheid van de zorg.

 • Interoperabiliteit:
  Moderne EPD-systemen zijn vaak ontworpen om te voldoen aan standaarden voor interoperabiliteit, wat betekent dat ze gegevens kunnen delen en ontvangen van andere gezondheidsinformatiesystemen, zoals laboratoriumsystemen en radiologieafdelingen. Hierdoor kunnen zorgverleners een uitgebreider beeld van de gezondheid van een patiënt krijgen.

 • Patiëntbetrokkenheid:
  Sommige EPD-systemen bieden patiënten toegang tot hun eigen medische gegevens via online portals. Dit bevordert de betrokkenheid van de patiënt en stelt hen in staat hun gezondheid beter te beheren.

 • Coördinatie van Zorg:
  EPD’s vergemakkelijken de coördinatie van zorg tussen verschillende zorgverleners en specialismen. Dit is vooral gunstig in complexe gevallen waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn.

 • Analyse en Onderzoek:
  Door gegevens centraal op te slaan, kunnen EPD’s waardevolle gegevens genereren voor klinisch onderzoek en kwaliteitsverbetering van de gezondheidszorg.

 • Besparing van Tijd en Kosten:
  EPD’s kunnen helpen bij het verminderen van dubbele diagnostische tests en onnodige procedures, wat resulteert in kostenbesparingen voor zowel patiënten als zorginstellingen.

 • Veiligheid van Gegevens:
  Goede EPD-systemen hebben beveiligingsmaatregelen om de privacy en vertrouwelijkheid van patiëntgegevens te waarborgen, zoals toegangscontroles en versleuteling.

Kortom, EPD’s spelen een cruciale rol in het verbeteren van de zorgkwaliteit, het verminderen van administratieve lasten en het bevorderen van efficiëntie in de gezondheidszorg, wat een belangrijk aspect is van e-health.

Zijn E-Health declaraties toepasbaar bij zorgverzekeraars

Het indienen van declaraties voor e-healthdiensten bij zorgverzekeraars is gebruikelijk en wordt vaak ondersteund door zorgverleners en zorginstellingen.
Hier zijn enkele belangrijke punten met betrekking tot het indienen van e-health declaraties bij zorgverzekeraars:

Codering en Facturering:
Zorgverleners moeten ervoor zorgen dat de geleverde e-healthdiensten correct gecodeerd en gefactureerd worden volgens de regels en richtlijnen van de zorgverzekeraar. Dit kan betrekking hebben op specifieke codes voor telehealthconsultaties of andere e-healthgerelateerde diensten.

Goedkeuring van de Zorgverzekeraar:
Voordat e-healthdiensten worden verleend, is het vaak nodig om te controleren of de zorgverzekeraar deze diensten dekt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Sommige zorgverzekeraars hebben specifieke beleidslijnen met betrekking tot vergoedingen voor e-health.

Documentatie:
Het is van cruciaal belang om goede documentatie bij te houden van e-healthconsultaties en andere diensten. Dit omvat notities, medische dossiers en andere relevante informatie die kan worden opgevraagd door de zorgverzekeraar om de declaratie te ondersteunen.

Beleidswijzigingen:
De dekking en vergoedingen voor e-health kunnen variëren afhankelijk van het beleid van de zorgverzekeraar en eventuele wettelijke wijzigingen. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in het beleid van de zorgverzekeraar met betrekking tot e-health.

Patintenmedewerking:
Het kan nodig zijn dat patiënten bepaalde formulieren invullen of instemmen met de declaratie van e-healthdiensten bij hun zorgverzekeraar.

Over het algemeen streven zorgverzekeraars naar het ondersteunen van e-healthinitiatieven, omdat deze diensten vaak kunnen bijdragen aan efficiëntere en toegankelijkere zorg. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de specifieke regels en procedures kunnen variëren tussen zorgverzekeraars en landen, dus het is raadzaam om contact op te nemen met de zorgverzekeraar en zorgverleners voor gedetailleerde informatie over het indienen van e-health declaraties.

Waar ligt de toekomst van E-Health?

De toekomst van e-health belooft opwindende ontwikkelingen en een diepgaande impact op de gezondheidszorg. Hier zijn enkele belangrijke gebieden waarin we de verdere evolutie van e-health kunnen verwachten:

Uitbreiding van Telehealth en Telemedicine:
Telehealth zal waarschijnlijk een blijvend kenmerk worden van de gezondheidszorg. Dit omvat niet alleen videoconsultaties, maar ook meer geavanceerde diagnostische en monitoringtoepassingen op afstand.

Persoonlijke Gezondheidszorgassistenten:
AI-aangedreven gezondheidsassistenten, zoals chatbots en spraakgestuurde systemen, zullen patiënten kunnen voorzien van gepersonaliseerd gezondheidsadvies, medicatieherinneringen en zelfs helpen bij symptoombeheer.

Geavanceerde Gezondheidsmonitoring:
Wearables en implantaten zullen steeds meer gezondheidsgegevens verzamelen, zoals continue glucosemeting voor diabetespatiënten, en deze gegevens in realtime delen met zorgverleners.

Precision Medicine:
E-health zal een cruciale rol spelen in het ondersteunen van op maat gemaakte behandelplannen op basis van genetica, gezondheidsgeschiedenis en levensstijl van een individu.

Blockchain in de Gezondheidszorg:
Blockchain-technologie kan de beveiliging en privacy van gezondheidsgegevens verbeteren, wat essentieel is voor elektronische patiëntendossiers en gegevensuitwisseling.

Gegevensanalyse en Kunstmatige Intelligentie:
AI zal worden gebruikt om grote hoeveelheden gezondheidsgegevens te analyseren en voorspellende modellen te ontwikkelen om ziekten te voorspellen, klinische besluitvorming te ondersteunen en efficiëntie te verbeteren.

Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR):
AR- en VR-toepassingen kunnen worden ingezet voor medische training, revalidatie en zelfs pijnbeheersing.

Preventie en Welzijn:
E-health zal zich meer richten op preventie en welzijn door middel van gezondheidsapps, online coaching en educatie, waardoor mensen hun gezondheid proactief kunnen beheren.

Zorg op Afstand voor Ouderen:
Met een vergrijzende bevolking zal e-health steeds meer gericht zijn op het ondersteunen van ouderen om zelfstandig te blijven wonen door middel van monitoring en gezondheidszorg op afstand.

Regelgeving en Beleid:
Overheden zullen naar verwachting regelgeving en beleid ontwikkelen om de groeiende e-healthsector te beheren en te zorgen voor de privacy en beveiliging van gezondheidsgegevens.

Internationale Samenwerking:
Gezien de grensoverschrijdende aard van e-health, zal er waarschijnlijk meer internationale samenwerking zijn om interoperabiliteit en gegevensuitwisseling te vergemakkelijken.

In de toekomst zal e-health de gezondheidszorg transformeren door de toegankelijkheid te vergroten, de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de kosten te verlagen. Het zal ook de nadruk leggen op preventie en proactieve gezondheidszorg, wat kan leiden tot een gezondere samenleving. Tegelijkertijd moeten er echter zorgvuldige afwegingen worden gemaakt met betrekking tot privacy, beveiliging en regulering om ervoor te zorgen dat e-health op een ethische en veilige manier wordt geïmplementeerd.