WAT DOET DISY

OVP

Naast DBC/DOT zijn er nog een aantal behandelingen separaat te registreren en factureren als Overig product of Overig Zorgproduct. Ook de eerstelijns diagnostiek en kaakchirurgie vallen hier onder en kunnen dus via DiSy gedeclareerd worden (ook volgens de Vektis standaard).

Dure geneesmiddelen

Als add-on op een DBC/DOT kunnen ook Dure Geneesmiddelen geregistreerd en gedeclareerd worden. Voor het declareren wordt de Vektis standaard DG301 gebruikt.

Niet verzekerde zorg

Er kunnen in DiSy ook eigen prijslijsten en codelijsten worden geregistreerd en gedeclareerd door middel van Word sjablonen. DiSy is geschikt om voor meerdere klinieken de administratie te voeren.

Dure geneesmiddelen

Als add-on op een DBC/DOT kunnen ook Dure Geneesmiddelen geregistreerd en gedeclareerd worden. Voor het declareren wordt de Vektis standaard DG301 gebruikt.

Niet verzekerde zorg

Er kunnen in DiSy ook eigen prijslijsten en codelijsten worden geregistreerd en gedeclareerd door middel van Word sjablonen. DiSy is geschikt om voor meerdere klinieken de administratie te voeren.

De Grouper

Als u uw diagnose en verrichtingen (CTG’s, zorgactiviteiten) naar de Grouper stuurt middels een nieuwe knop in DiSy, dan krijgt u een zorgproductcode terug. Hieraan zijn dan weer declaratiecodes verbonden waarvoor u zelf in de meeste gevallen (bijna alle is B segment) uw tarieven kan bepalen (passantentarieven).

De Grouper bepaalt aan de hand van een verrichting/zorgactiviteit of iets verzekerde zorg is of onverzekerd. Als voor een zorgactiviteit een machtiging is vereist dan is er toestemming te vragen bij de verzekeraar. Dit ook via VECOZO. Hiervoor dient uw VECOZO acount aangepast te worden met een autorisatie voor machtigingen.
Vraag hier het juiste formulier aan.

De Grouper bepaalt aan de hand van een verrichting/zorgactiviteit of iets verzekerde zorg is of onverzekerd. Als voor een zorgactiviteit een machtiging is vereist dan is er toestemming te vragen bij de verzekeraar. Dit ook via Vecozo. Hiervoor dient uw vecozo acount aangepast te worden met een autorisatie voor machtigingen.

Vraag hier het juiste formulier aan.

“Makkelijk in gebruik, geen dure training nodig”

Veel voorkomende afkortingen

Wil je meer weten over veelvoorkomende afkortingen rond medisch specialistische zorg en hun betekenis?
Klik hier