moduleS

Agenda

In de agenda kunnen de afspraken van de medewerkers worden vastgelegd. Een afspraak kan een afspraak met patiënt zijn of een niet aan een patiënt gekoppelde afspraak zoals bijvoorbeeld lunch, pauze, vakantie of studie.

De agenda toont de afspraken van de week voor één medewerker of toont de afspraken van meerdere medewerkers voor één dag.

Read more

Online agenda

De online agenda is ideaal voor het ontlasten van uw medewerkers en geeft uw patiënten de vrijheid om een afspraak te maken op het moment dat het hen schikt.

De patiënt kiest in de online agenda en voor hem/haar geschikte tijd en vult zijn/haar gegevens in om de afspraak te maken. De afspraak kan automatisch geaccepteerd worden of wachten op akkoord door één van uw medewerkers. De verdere communicatie met de patiënt over de afspraak verloopt per email of sms.

Read more

EDISend

EDISend wordt gebruikt om electronische berichten via Zorgmail naar andere artsen (meestal huisartsen en/of verwijzers) te sturen. Voor artsen met een EDI-nummer hoeft u dus nooit meer een fax of een brief per post te sturen.

Read more

Notify 2.0

Verminder uw no-shows en maak het uw patiënten zo makkelijk mogelijk door uw patiënt automatisch tijdig op de afspraak te wijzen.
Stuur uw patiënt een bericht per mail of per sms als er een nieuwe afspraak gemaakt is, als de afspraak geannuleerd of gewijzigd is en ter herinnering aan een komende afspraak.

Recepten

Hiermee kunt u recepten samenstellen en afdrukken. De medicijnen die u regelmatig voorschrijft kunt gemakkelijk vastleggen zodat ze snel aan een recept toegevoegd kunnen worden. Medicijnen kunnen als medicijnbundel in vaste combinaties in het recept opgenomen worden.

COV

Sneller inschrijven van patiënten.
Controle Op Verzekeringsrecht (COV) haalt automatisch de gegevens van een verzekerde op bij VECOZO. Zo gaat het invoeren van een nieuwe patiënt sneller en makkelijker. Na invoeren van geboortedatum, postcode en huisnummer wordt de hele patiënt in één keer ingeschreven. U hoeft alleen het telefoonnummer en de huisarts/verwijzer nog te noteren en de afspraak in de agenda te plannen.

Read more

Stickers afdrukken

Deze module voegt patiëntgegevens uit DiSy toe aan een Word document en drukt deze af op een Dymo stickerprinter. Stickers zijn bijvoorbeeld voor lab aanvragen.

Scan

Met deze module kunnen scans in PDF of JPG formaat gemaakt worden, opgeslagen worden en in DiSy aan patienten gekoppeld worden.

Foto via webcam

Maak foto’s met een webcam, sla deze op en koppel deze in DiSy aan de patiënt.
Voorbeelden van toepassingen:

  • Pasfoto
  • foto vóór en foto na behandeling

Vektis decodering app

Deze module vertaalt de retourinformatie van VECOZO voor de afgewezen declaraties naar een leesbaar formaat. Daarna worden alle correcties met de hand verwerkt in DiSy.

Export/overzichten op maat

Verzekeraars vragen soms plotseling om nieuwe informatie die niet voorgedefinieerd is in Disy. Voor dit soort ad hoc verzoeken kunnen maatopvragingen in DiSy toegevoegd worden.

Veel voorkomende afkortingen

Wil je meer weten over veelvoorkomende afkortingen rond medisch specialistische zorg en hun betekenis?
Klik hier

Meer weten over onze modules?

Stickers afdrukken

Deze module voegt patiëntgegevens uit DiSy toe aan een Word document en drukt deze af op een Dymo stickerprinter. Stickers zijn bijvoorbeeld voor labaanvragen.

Scan

Met deze module kunnen scans in PDF of JPG formaat gemaakt worden, opgeslagen worden en in DiSy aan patienten gekoppeld worden.

Foto via webcam

Maak foto’s met een webcam, sla deze op en koppel deze in DiSy aan de patiënt.

Voorbeelden van toepassingen:
pasfoto
foto vóór en foto na behandeling

COV

Sneller inschrijven van patiënten.

Controle Op Verzekeringsrecht (COV) haalt automatisch de gegevens van een verzekerde op bij VECOZO. Zo gaat het invoeren van een nieuwe patiënt sneller en makkelijker. Na invoeren van geboortedatum, postcode en huisnummer wordt de hele patiënt in één keer ingeschreven. U hoeft alleen het telefoonnummer en de huisarts/verwijzer nog te noteren en de afspraak in de agenda te plannen.

Vektis decodering app

Deze module vertaalt de retourinformatie van VECOZO voor de afgewezen declaraties naar een leesbaar formaat. Daarna worden alle correcties met de hand verwerkt in DiSy.

Automatisch ophalen verzekerdengegevens via VECOZO
controle verzekeringsrecht.
Kan je ook mee sneller en correct NAW in
DiSy krijgen of bestaande gegevens verifiëren.

EDISend

EDISend wordt gebruikt om electronische berichten via Zorgmail naar andere artsen (meestal huisartsen en/of verwijzers) te sturen. Voor artsen met een EDI-nummer hoeft u dus nooit meer een fax of een brief per post te sturen.

Notify

Verminder uw no-shows en maak het uw patiënten zo makkelijk mogelijk door uw patiënt automatisch tijdig op de afspraak te wijzen.

Stuur uw patiënt een bericht per mail of per sms als er een nieuwe afspraak gemaakt is, als de afspraak geannuleerd of gewijzigd is en ter herinnering aan een komende afspraak.

Export/overzichten op maat

Verzekeraars vragen soms plotseling om nieuwe informatie die niet voorgedefinieerd is in Disy. Voor dit soort ad hoc verzoeken kunnen maatopvragingen in DiSy toegevoegd worden.

Recepten

Hiermee kunt u recepten samenstellen en afdrukken. De medicijnen die u regelmatig voorschrijft kunt gemakkelijk vastleggen zodat ze snel aan een recept toegevoegd kunnen worden. Medicijnen kunnen als medicijnbundel in vaste combinaties in het recept opgenomen worden.