overgaan op de dot
dbc overgang naar transparantie

DOT/DBC

In DiSy zijn de benodigde diagnosecodes, ICD 10 coderingen en Zorgactiviteiten vast te leggen, die vervolgens door de Grouper worden afgeleid tot declarabele DOT Zorgproducten. Vanuit DiSy kunnen deze worden gefactureerd op papier of ingediend worden via Vecozo (met de Vektis ZH308 standaard).

OVP

Naast DBC/DOT zijn er nog een aantal behandelingen separaat te registreren en factureren als Overig product of Overig Zorgproduct. Ook de eerstelijns diagnostiek en kaakchirurgie vallen hier onder en kunnen dus via DiSy gedeclareerd worden (ook volgens de Vektis standaard).

Dure geneesmiddelen

Als add-on op een DBC/DOT kunnen ook Dure Geneesmiddelen geregistreerd en gedeclareerd worden (ook volgens de Vektis standaard)

 

Niet verzekerde zorg

Er kunnen in DiSy ook eigen prijslijsten en codelijsten worden geregistreerd en gedeclareerd door middel van Word sjablonen. DiSy is geschikt om voor meerdere klinieken de administratie te voeren.

OVP

Naast DBC/DOT zijn er nog een aantal behandelingen separaat te registreren en factureren als Overig product of Overig Zorgproduct. Ook de eerstelijns diagnostiek en kaakchirurgie vallen hier onder en kunnen dus via DiSy gedeclareerd worden (ook volgens de Vektis standaard).

Dure geneesmiddelen

Als add-on op een DBC/DOT kunnen ook Dure Geneesmiddelen geregistreerd en gedeclareerd worden (ook volgens de Vektis standaard)

Niet verzekerde zorg

Er kunnen in DiSy ook eigen prijslijsten en codelijsten worden geregistreerd en gedeclareerd door middel van Word sjablonen. DiSy is geschikt om voor meerdere klinieken de administratie te voeren.

DOT in het kort

De behandelas komt te vervallen, die wordt door de overheid afgeleid. Hiervoor heeft men een grote computer neergezet, de Grouper. Vanuit DiSy wordt hiermee contact gemaakt op basis van een aansluiting die kan worden aangevraagd met een UZI Abonnement nummer. Wij handelen deze aanvraag voor u verder af indien u dit UZI nummer aan ons doorgeeft.

DBC-zorgproduct

Een dbc-zorgproduct is een geheel aan zorgactiviteiten met alle informatie over de behandeling die een patiënt krijgt voor een bepaalde aandoening. Het omvat alle stappen (zorgactiviteiten) die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en deze vervolgens te behandelen, van het eerste polibezoek, tot en met de laatste controle. Elk zorgproduct heeft een eigen code.

Een zorgproduct bestaat uit een aantal zorgactiviteiten.
Dit zijn onderdelen van de behandeling van een patiënt, zoals bijvoorbeeld een operatie, consult of MRI-scan.
Per zorgactiviteit vindt u de volgende informatie:

Dat wil zeggen het aantal records dat DIS binnen heeft gekregen binnen de combinatie specialisme – zorgproduct.

Vektis en Vecozo

Gespecialiseerd in betaalbare oplossingen voor registreren en declareren in de zorg.

DIS

Het DBC-informatiesysteem (DIS) van de NZa ontvangt en beheert informatie over alle behandeltrajecten in de medisch-specialistische, GGZ, forensische zorg en revalidatiezorg.

Zorgaanbieders in deze sectoren hebben de wettelijke plicht om deze gegevens aan te leveren.
De NZa en een aantal overheidsinstellingen gebruiken deze gegevens voor toekomstig beleid en regelgeving.

Meer over weten?

Nieuwe kliniek?

Voor beginnende klinieken kunnen we tegen lagere kosten een compleet systeem met alle benodigde modules aanbieden.

Verzekerde zorg of onverzekerd?

De Grouper bepaalt aan de hand van een verrichting/zorgactiviteit of iets verzekerde zorg is of onverzekerd. Als voor een zorgactiviteit een machtiging is vereist dan is er toestemming te vragen bij de verzekeraar. Dit ook via Vecozo. Hiervoor dient uw vecozo acount aangepast te worden met een autorisatie voor machtigingen. Het juiste formulier is rechts op deze site te vinden waarmee u dit aanvraagt.

DiSy wordt o.a. door volgende specialismes gebruikt

allergologie
anesthesiologie
cardiologie
dermatologie
heelkunde
inwendige geneeskunde
kaakchirurgie
keel-, neus-, oorheelkunde
kindergeneeskunde
longziekten en tuberculose

neurochirurgie
neurologie
oogheelkunde
orthopedie
plastische chirurgie
radiologie
revalidatiegeneeskunde
rheumatologie
urologie
verloskunde en gynaecologie

Technische informatie

Technische informatie
DiSy werkt onder Windows en gebruikt een Microsoft Access of Microsoft SQL server database.

Systeemeisen
– Computer en processor 2 GHz
– Geheugen 4 GB
– Vrije hard disk ruimte 10 GB
– Schermresolutie 1280 x 1024
– Besturingssysteem desktop pc: Windows 10
– Terminal server: recente versie van Windows Server
– SQL server: SQL Server 2017 SP1
– 32 bit Office versie

Een aantal modules
– COV Vecozo koppeling, € 1000 en € 500 p j
– EDiSend Zorgmail koppeling, € 900 en € 500 p j
– Onverzekerde zorg factureren € 500 en € 500 p j
– Diverse andere opties, download de hele optie folder hier