Gebruiksvriendelijk
krachtig EPD

Wat kunt u met DiSy?

DiSy biedt EPD, DBC/DOT registratie en facturering en agenda voor ZBC’s en zorginstellingen. Daarnaast is DiSy geschikt voor instellingen die niet verzekerde zorg leveren en ook voor huidtherapeuten die zowel verzekerde als onverzekerde zorg leveren.

Lees meer

VRAAg de

DISY demo aan!

contact

EPD

DiSy biedt een compleet EPD waarin u de gegevens van al uw patiënten kunt opslaan. Alle relevante patiëntgegevens zoals naam, geboortedatum, contacten, verzekeringsgegevens, behandelingen (DBC, DOT, OVP), facturen, medische historie, medicatie en allergieën kunnen met DiSy geregistreerd worden. Een scanmodule biedt de mogelijkheid om ook afbeeldingen en labuitslagen in het dossier op te nemen. Natuurlijk kunt u de status van uw patiënt bijwerken en verslagen maken. Dit alles kan direct vanuit DiSy afgedrukt worden.

Lees meer over DBC/DOT

Moeiteloos en foutloos communiceren

U kunt met met andere artsen communiceren via een beveiligde e-maildienst of op papier met behulp van voorgedefinieerde Microsoft Word sjablonen. Met Controle op Verzekeringsrecht (COV) kunt u met Vecozo communiceren en nagaan bij welke zorgverzekeraar de patiënt is verzekerd. COV kan ook gebruikt worden om sneller de juiste patiëntgegevens in te voeren.
Uw patiënten hoeven nooit meer een afspraak te missen als u ze per SMS of per e-mail een afspraakbevestiging stuurt! En uiteraard communiceert DiSy met de centrale landelijke Grouper om zorgproducten af te leiden.

DBC/DOT

In DiSy zijn de benodigde diagnosecodes, ICD 10 coderingen en Zorgactiviteiten vast te leggen, die vervolgens door de Grouper worden afgeleid tot declarabele DOT Zorgproducten.

support

De eerste twee maanden is de inhoudelijke ondersteuning op DiSy gratis. Naast DiSy support bieden we ook IT support en kunnen we hard- en software leveren.

modulair

DiSy is modulair opgebouwd. U betaalt dus alleen voor die modules die u daadwerkelijk nodig heeft en u wordt niet overstelpt met overtollige vragen en informatie.

DBC/DOT

In DiSy zijn de benodigde diagnosecodes, ICD 10 coderingen en Zorgactiviteiten vast te leggen, die vervolgens door de Grouper worden afgeleid tot declarabele DOT Zorgproducten.

Dure geneesmiddelen

Als add-on op een DBC/DOT kunnen ook Dure Geneesmiddelen geregistreerd en gedeclareerd worden (ook volgens de Vektis standaard)

OVP

Naast DBC/DOT zijn er nog een aantal behandelingen separaat te registreren en factureren als Overig product of Overig Zorgproduct. Ook de eerstelijns diagnostiek en kaakchirurgie vallen hier onder en kunnen dus via DiSy gedeclareerd worden (ook volgens de Vektis standaard).

DBC/DOT

In DiSy zijn de benodigde diagnosecodes, ICD 10 codereringen en Zorgactivietiten vast te leggen, die vervolgens door de grouper worden afgeleid tot declarabele DOT Zorgproducten. Vanuit DiSy kunnen deze worden gefactureerd op papier of via de vektis ZH308 standaard om in te dienen via Vecozo.

OVP

Naast DBC/DOT zijn er nog een aantal behandelingen separaat te registreren en factureren als Overig product of Overig Zorgproduct. Ook de eerstelijns diagnostiek en kaakchirurgie vallen hier onder en kunnen dus via DiSy gedeclareerd worden (ook volgens de Vektis standaard).

Dure geneesmiddelen

Als add-on op een DBC/DOT kunnen ook Dure Geneesmiddelen geregistreerd en gedeclareerd worden (ook volgens deVektis standaard)

Niet verzekerde zorg

Er kunnen in DiSy ook eigen prijslijsten en codelijsten worden geregistreerd en gedeclareerd door middel van Word sjablonen. DiSy is geschikt om voor meerdere klinieken de administratie te voeren.

Agenda

DiSy biedt uitgebreide agendafuncties met o.a. herhaalafspraken, afspraaktypen en wachttijdregistratie. De agenda is overzichtelijk en snel en makkelijk te gebruiken. Elke arts heeft uiteraard een eigen agenda. U kunt de no shows verminderen door uw patiënten per SMS en/of per e-mail aan hun afspraken te herinneren.

Financiële afhandeling

U kunt per DBC en zorgproduct en per OVP de tariefafspraken die u met de verzekeraars maakt vastleggen. De declaratie wordt aan de hand van deze tariefafspraken gemaakt. Verzamelfacturen kunnen electronisch via Vecozo aan de verzekeraars worden verstuurd en indien gewenst kunnen voor individuele patiënten de facturen op papier worden afgedrukt.

Administratie, overzichten en modules

DiSy registreert en verwerkt alle administratieve en financiële gegevens die u nodig heeft om uw praktijk goed te laten functioneren. In het programma zijn uitgebreide overzichten beschikbaar voor uw omzetgegevens en voor rapportage aan de zorgverzekeraars. DiSy bestaat uit een basispakket waaraan modules toegevoegd kunnen worden. Er zijn onder andere modules voor scannen, recepten, diverse agendafuncties, EDI berichten (secure e-mail, Zorgmail, Zorgring), Controle Op Verzekeringsrecht, registratie voor meerdere klinieken.

Nieuwe kliniek?

Voor beginnende klinieken kunnen we tegen lage kosten een compleet systeem met alle benodigde hard- en software leveren en installeren. Compleet nieuw system of niet wij helpen u met het opzetten van de IT infrastructuur. Netwerkbekabeling, telefonie, hardware, software en installatie. En wanneer alles eenmaal draait dan zorgen wij jaar in jaar uit voor uw support.

Klinieken die werken met DiSy

Er werken momenteel zo’n 70 klinieken met DiSy, met name ZBC’s maar extramurale specialisten en dialyse centra.

Handige links

Zorgproducten viewer

Aanvragen UCI Abonnement

Zorgwijzer DOT info

Wijzigen autorisatie vecozo

Werken met DOT info