FAQs

ALGEMEEN

EPD is een elektronisch patiëntendossier. Dit is een elektronisch systeem, waarin zorgprofessionals zoals artsen, behandelaars, medisch specialisten, verpleegkundigen en psychiaters medische gegevens van patiënten opslaan en verwerken. Met behulp van een  EPD kunnen  medewerkers, die daartoe bevoegd zijn, medische gegevens inzien, wijzigen en eventueel met andere systemen informatie uitwisselen. Op deze manier zijn actuele medische patiëntgegevens snel op te vragen en in te zien op een veilige en betrouwbare manier.

Alle zorgverleners met een behandelrelatie en een account in het EPD, hebben toegang tot de patiëntgegevens in het EPD. Aan iedere zorgverlener zijn rollen en bevoegdheden toegekend op basis van de functie. Op deze manier kunnen bepaalde gegevens onafhankelijk worden beveiligd en zijn deze niet voor iedere zorgverlener in te zien/te bewerken. Elke registratie die zorgverleners verrichten in het EPD wordt bijgehouden in een uitgebreide log. 

Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen niet bij uw medische gegevens, tenzij hier expliciet toegang voor wordt verleend Houdt er rekening mee dat een (sub)verwerkersovereenkomst hiervoor noodzakelijk is in het kader van de AVG-wet (05-2018).

 

Primaire heeft de klant/zorginstelling alleen toegang tot DiSy (en eventueel Dixis voor debiteurenbeheer en uitvoeren van uptdates en support). 
De zorginstelling deelt vanuit DiSy ook bepaalde gegevens met de DIS en Zorgverzekeraar ivm declaraties.
Met VIPP en VIPP5 is het via Drimpy of Brightfish voor de patiënt mogelijk om toegang te krijgen tot zijn of haar EPD/Zibs. Bij VIPP5 is het ook de bedoeling dat deze gegevens uitgewisseld kunnen worden met andere zorgverleners/zorginstellingen. 

Alle curatieve zorg. Er werken veel dermatologen, oogheelkundigen, KNO artsen, internisten, neurologen, cardiologen en orthopeden met DiSy. Ook enkele anesthesisten en een reumatoloog. Alleen psychiatrie (en andere GGZ) wordt vooralsnog niet door DiSy ondersteund.

Het medisch beroepsgeheim bestaat uit een zwijgplicht en een verschoningsrecht. De zwijgplicht verplicht de medisch specialist om te zwijgen over alles wat hem door de patiënt is toevertrouwd. Het gaat dus daarbij niet alleen om medische gegevens, maar ook om andere informatie die uit de relatie met de patiënt naar voren komt. Het verschoningsrecht is het recht waarop een beroepsbeoefenaar met een medisch beroepsgeheim zich kan beroepen om niet te hoeven spreken tegenover politie of justitie of de rechter. Een opzettelijke schending van het medisch beroepsgeheim is strafbaar.

Een MSB is een vereniging van medisch specialisten die werken in vrij beroep. Deze vereniging is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de raad van bestuur in een algemeen ziekenhuis. Er zijn zo’n 70 MSB’s in Nederland. Met de MSB’s hebben raden van bestuur één duidelijke overlegpartner. De raden van bestuur maken met de MSB’s onder andere afspraken over de te leveren zorg en het budget. Uit meerdere onderzoeken blijkt dan ook dat de samenwerking in de ziekenhuizen professioneler is geworden sinds de invoering van de MSB’s, en er betere afspraken worden gemaakt over de kwaliteit van zorg.

Kan DiSy ook op Mac draaien

Ja, maar niet op de Mac zelf, wel vanuit een Cloud omgeving. (Cloud omgeving kan zowel intern als extern zijn.) Vanuit een Cloud omgeving kun je alles hosten dus om dan te zeggen dat het kan vind ik persoonlijk wat ver gaan. Het draait gewoon niet op een Mac client of een Mac-server, omdat het om een MS Access applicatie gaat. Indien je Disy installeert op een Windows omgeving en dan verbind met deze omgeving via Remote Desktop dan kun je Disy wel gebruiken via een Mac. Sterker nog op deze manier kun je het zo’n beetje vanaf elke omgeving met een internetverbinding gebruiken.

Kan er volledig remote gewerkt worden met DiSy

Kan Disy ook ín the cloud

Hoe vaak worden er updates gedaan

Updates worden gedaan wanneer nodig. Tenminste 1 maal per jaar. Gemiddeld zijn er zo’n drie updates per klant per jaar, maar het kan dus meer of minder zijn, afhankelijk van de klant.

 

Ja absoluut. Er wordt continue gewerkt aan vergaande maatwerk op basis van DiSy en hieruit kan gedeeltelijk gezien worden wat er mogelijk wordt. Doel binnen Disy is altijd de klant te ontlasten, dus is ons streven om vooruit te denken en deze functionaliteit en nieuwe snufjes te bouwen.

U kunt met verschillende logins gezamenlijk werken in DiSy. We kunnen bespreken of u dan betaald voor een fulltime account of een gedeelde. Dit geheel in overleg. Houdt er rekening mee dat wettelijk gezien iedere arts zijn/haar eigen inlog moet hebben. Op deze manier is altijd te achterhalen wie verantwoordelijk is in het geval van een aanklacht.

DiSy is modulaire opgebouwd. U kunt al heel goedkoop starten met DiSy. Met de extra modules kunt u uw EPD zo inrichten dat u alleen gebruikt wat u nodig heeft en daar dus ook voor betaald. Makkelijker kunnen we het niet maken.

SUPPORT

Support gaat in overleg en wordt gegeven waar nodig. De eerste periode is de support inbegrepen in de aanschafkosten. Voor zover ik weet zijn er geen Dixis-klanten met een support contract, sterker nog, volgens mij biedt Dixis deze op dit moment niet eens aan. Dit zorgt overigens vaak voor verwarring bij klanten. Ze denken dat ze betalen voor support, maar in principe betalen ze alleen voor de licenties. Alleen bugs moeten worden opgepakt. Oftewel in het kader van verkoopkansen is dit natuurlijk een hele interessante.

 

Support gaat in overleg en wordt gegeven waar nodig. De eerste periode is de support inbegrepen in de aanschafkosten. Voor zover ik weet zijn er geen Dixis-klanten met een support contract, sterker nog, volgens mij biedt Dixis deze op dit moment niet eens aan. Dit zorgt overigens vaak voor verwarring bij klanten. Ze denken dat ze betalen voor support, maar in principe betalen ze alleen voor de licenties. Alleen bugs moeten worden opgepakt. Oftewel in het kader van verkoopkansen is dit natuurlijk een hele interessante.

 

Support gaat in overleg en wordt gegeven waar nodig. De eerste periode is de support inbegrepen in de aanschafkosten. Voor zover ik weet zijn er geen Dixis-klanten met een support contract, sterker nog, volgens mij biedt Dixis deze op dit moment niet eens aan. Dit zorgt overigens vaak voor verwarring bij klanten. Ze denken dat ze betalen voor support, maar in principe betalen ze alleen voor de licenties. Alleen bugs moeten worden opgepakt. Oftewel in het kader van verkoopkansen is dit natuurlijk een hele interessante.

 

Support gaat in overleg en wordt gegeven waar nodig. De eerste periode is de support inbegrepen in de aanschafkosten. Voor zover ik weet zijn er geen Dixis-klanten met een support contract, sterker nog, volgens mij biedt Dixis deze op dit moment niet eens aan. Dit zorgt overigens vaak voor verwarring bij klanten. Ze denken dat ze betalen voor support, maar in principe betalen ze alleen voor de licenties. Alleen bugs moeten worden opgepakt. Oftewel in het kader van verkoopkansen is dit natuurlijk een hele interessante.

 

FACTURATIE

Medisch specialisten registreren het specialisme, de diagnose en de behandeling in een zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (dbc). Deze dbc’s staan voor alle mogelijke diagnosen en behandelingen. DBC’s worden onderscheiden door DBC’s uit het A- en het B-segment. Veruit de meeste DBC’s behoren tot de DBC’s uit het B-segment en bevatten daarom geen prijs. De kosten voor de uitvoering van de behandeling, ook wel zorgtraject/subtraject genoemd, is afhankelijk van de uitgevoerde verrichtingen binnen het subtraject.

Nadat de verrichtingen zijn geregistreerd wordt het subtraject gevalideerd via grouper, welke wordt beheerd door de NZA. De grouper bepaald d.m.v. beslisbomen welk zorgproduct/declaratiecode er aan het subtraject gekoppeld wordt. Aan het zorproduct/declaratiecode wordt een prijs toegekend, dit kan een passantentarief zijn of een prijsafspraak met de verzekeraar.

DBC’s uit het A-segment  hebben een eigen prijs. De prijs van een DBC uit het A-segment is gebaseerd op een gemiddelde van de geleverde zorg en de bijbehorende gemiddelde zorgkosten. Niet iedere scan, consult of verpleegdag wordt apart in rekening gebracht; het gaat om een gemiddelde van alle patiënten met dezelfde DBC. Ziekenhuizen/ZBC’s declareren de DBC’s bij de zorgverzekeraar. 

Bekijk de video ‘Betalen van ziekenhuiszorg’ van de NZa.

(This is a link to a video)

De grouper wordt alleen nog door de overheid gehost. Op dit moment wordt de Grouper nog steeds beheerd door de NZA. Het is wel mogelijk als externe partij om een extra Grouper te ontwikkelen, maar zover wij weten is dit nog niet gedaan.

Dixis overweegt wel om de grouper zelf te gaan faciliteren, maar e.e.a. is afhankelijk van de garanties dat de grouper verplicht blijft, en wat het kost om het te certificeren. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

ICD10 is verplicht bij DBC/DOT registratie. Bij sommige specialismes kunnen we een koppel tabel leveren tussen de DBC diagnose en algemene ICD10 (default) code. 

Er kan op twee manieren gefactureerd worden. De eerste d.m.v. een ZH308 bestand, welke ingediend moet worden via de Vecozo portal. De tweede optie is een factuur op papier, welke aan de klant meegegeven kan worden, zodat deze ingediend kan worden bij de verzekeraar.

KOPPELINGEN

Disy heeft daar een aparte module voor ontwikkeld, EdiSend. Deze is te gebruiken i.c.m. een Zorgmail of Zorgring account. 

Met de DiSy module EDI-receive kunt u Verwijzingen kunt u elektronische ontvangen via ZorgDomein.

De meeste boekhoudpakketten kunnen CSV importeren, en vanuit DiSy kunnen diverse overzichten in het CSV formaat worden aangemaakt. Voor de rest is dit een stukje maatwerk, waarbij we al wel eens een koppeling naar Twinfield gemaakt hebben, en we werken aan Exact Online.

Nee, vooralsnog niet. Deze zijn wel los te gebruiken naast Disy, of u kunt hier de Word sjablonen voor gebruiken binnen DiSy. Ook is er een recepten-tabblad beschikbaar om recepten te maken vanuit een eigen geneesmiddelen tabel. (meer info bij de downloads)

Hier is de optionele module Notify voor beschikbaar. Via de knop “prijzen” kan u hier meer info over vinden.

In sommige opzichten kan dit met EDI-send en EDI-receive. Maar er worden ook naar meer mogelijkheden gekeken. We streven ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Het aanvragen van de machtigingen gebeurt via de website van Vecozo. Je kunt hier inloggen en dan naar het machtigingen portaal doorklikken. In het portaal kun je per patiënt op basis van de patiëntgegevens (geboortedatum/huisnummer of bsn) de patient selecteren en een verrichting aanklikken die je wilt aanvragen

Overigens hoeft niet voor elke CTG code waar in DiSy het vinkje machtiging aanstaat ook een machtiging te worden aangevraagd, dat hangt namelijk ook van de diagnose af.

Als de combinatie specialisme + diagnose + ctg in de bijgesloten lijst voorkomt alleen dan moet een machtiging worden aangevraagd
De meeste artsen kennen deze lijsten wel en weten wanneer ze een machtiging moeten aanvragen

DATA

U kan de zorgprofielen bestellen bij DBConderhoud, die worden dan aan de hand van de DIS-aanlevering samen gesteld. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 1500 euro.
Wij kunnen ze ook voor u maken in iets eenvoudiger vorm, de kosten hiervoor bedragen ongeveer 100 euro. 

 

Ja, er wordt ook gewerkt aan een automatische update optie/module.

We kunnen voor de meeste door u gewenste overzichten een query maken, die u dan via verwerking->exports zelf kan gebruiken om een CSV of Excel bestand aan te maken. Patiënten met hun postcodes kunnen hier ook uitgelijst worden. Kosten ongeveer 100 euro per query, en deze  kunt u vervolgens weer gebruiken, indien dat nodig is. Voor het aanvragen van een overzicht vult u het onderstaande bestand in en mailt het naar ons.

Nee nog niet. Er is een beperkte code van toepassing waardoor je een goede selectie hebt.

Ja in de toekomst kan dit zeker. In Samenwerking met onze partners werken we aan de VIPP% module en is dit dus straks mogelijk. Lees meer ( interne link naar VIPP5 pagina )

We streven ernaar dat we deze altijd op tijd hebben verwerkt. We werken momenteel aan verbeteringen hierin.