Notify 2.0

Notify 2.0

Notify 2.0 vergemakkelijkt en verbetert de communicatie met patiënten over hun afspraken.
Met Notify komen meer patiënten op tijd, neemt het aantal no shows af en kunnen de patiënten zich goed voorbereiden op hun afspraak.

Aan de hand afspraken die u in de DiSy agenda maakt stuurt Notify uw patiënten automatisch berichten per e-mail en/of SMS.

Notify 2.0 kan de volgende berichten versturen:

– Afspraak geannuleerd
– Afspraak gemaakt
– Afspraak gewijzigd
– Afspraakherinnering
– Afspraak voorbij

U kunt zelf bepalen welke berichten verstuurd worden en elk bericht heeft een tekst op maat speciaal voor uw kliniek. U kunt ook kiezen of u via sms en/of e-mail wil versturen.

Verschillen tussen Notify 2.0 en Notify 1.0

In Notify 2.0 versie is de manier hoe DiSy en Notify informatie uitwisselen verbeterd.
Dit zorgt voor frequentere en betrouwbaardere synchronisatie. 
Nieuw soort bericht afspraak voorbij.

Wat doet Notify 2.0?

De inhoud van de berichten wordt opgebouwd door een combinatie van vaste teksten en variabele teksten. De variabele teksten hangen af van de gegevens van de patiënt en de afspraak.

Er zijn verschillende configuraties die naar wens aangepast kunnen worden.

De mogelijkheden:

– Berichten voor verschillende afspraaktypes
– Berichten voor verschillende locaties
– Hoeveel dagen voor de afspraak een herinnering gestuurd moet worden
– Het toevoegen van een stuk extra tekst aan berichten op basis van het afspraaktype
– Afspraakwijze afhankelijke tekst. De tekst kan per afspraakwijze (zoals op locatie, telefonisch of een videogesprek) automatisch gewijzigd en ingevoegd worden

Momenteel in ontwikkeling:

– Informatie gekoppeld aan afspraken in DiSy over of deze gesynchroniseerd zullen worden en hoe dit gegaan is
– Rapportage niet meer wekelijks per e-mail maar altijd actueel zichtbaar in DiSy

¨Het versturen van afspraakbevestigingen, wijzigingen, annuleringen en herinneringen per e-mail en/of SMS naar patiënten levert u en uw medewerkers meer tijd op en vermindert het risico dat uw patiënten afspraken vergeten of niet op de hoogte te zijn van een wijziging of annulering van een afspraak. ¨

Het draait om patiënten en dus ook in zekere mate om medische gegevens en hiermee vallen de gegevens van Notify en de betrouwbare en veilige werking van Notify onder een speciale categorie van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De maatregelen voor het voorkomen van datalekken en het verloren gaan van gegevens, geheimhouding en de beschikbaarheid van gegevens hebben maatwerk nodig.

Naast security hebben we ook met betrouwbaarheid en beschikbaarheid te maken in Notify, dit heeft ook te maken hoe Notify met DiSy werkt en informatie uitwisselt. 

Om de betrouwbaarheid en de goede werking van Notify 2.0 te garanderen wordt uitgebreid vastgelegd waarom Notify bepaalde dingen doet en wat de uitkomst daarvan is. Hiermee is het traceerbaar waarom bepaalde e-mails of sms-berichten niet aankomen en ook wanneer gesynchroniseerd is met patiënten. Er is een tussentijdse check of het oké is als er voor langere tijd geen synchronisatie heeft plaats gevonden. Hiermee voorkomen we dat out of date informatie verzonden wordt.

Uiteraard brengt dit extra (voorzorgs-) maatregelen met zich mee:

– Veilige externe hosting in een gecertificeerd hosting centrum met back-up stroomvoorziening en back-up internetverbinding
  en allerlei soorten toegangsbeveiliging
– Het voorkomen van langdurige uitval door Notify servers te virtualiseren en te voorzien van reserve hardware.
– Veilige back-up van de gegevens op meerdere locaties
– Beveiliging met firewalls en de encryptie van gegevens
– Voor het voorkomen van uitval van de mailserver die Notify gebruikt zijn soortgelijke maatregelen benodigd als voor Notify zelf
– Foutmeldingen in het geval er fouten optreden binnen Notify

Voor het maken en onderhouden van deze nieuwe features zijn middelen, zoals tijd en geld, benodigd:
– De server waar Notify op draait moet geïnstalleerd worden, onderhouden worden en up-to-date blijven.
– Dit kost uiteraard veel tijd en geld.
– De migratie van de oude Notify versie naar Notify 2.0 is nodig vanwege de vernieuwing van soft- en hardware die de oude
  versie gaan vervangen.

Dit alles moet precies ingesteld worden.
Alle flexibiliteit van features en instellingen vermindert de complexiteit en de tijd die uitgaat naar het monitoren van het goed functioneren van (de oude versie van) Notify. Notify 2.0 gaat dit proces efficiënter maken, waardoor de focus op ontwikkeling van nieuwe features en verbeteringen zal toenemen.

De prijs voor Notify 2.0 gaat per gemaakte afspraak. Zo kunnen de kleine klinieken ook optimaal gebruiken maken van de nieuwe module. Zo kunnen ook zij, zonder veel gedoe, hun workflow optimaliseren.

Uiteraard brengt dit extra (voorzorgs-) maatregelen met zich mee:

– Veilige externe hosting in een gecertificeerd hosting centrum met back-up stroomvoorziening en back-up internetverbinding en allerlei soorten toegangsbeveiliging
– Het voorkomen van langdurige uitval door Notify servers te virtualiseren en te voorzien van reserve hardware.
– Veilige back-up van de gegevens op meerdere locaties
– Beveiliging met firewalls en de encryptie van gegevens
– Voor het voorkomen van uitval van de mailserver die Notify gebruikt zijn soortgelijke maatregelen benodigd als voor Notify zelf
– Foutmeldingen in het geval er fouten optreden binnen Notify

Voor het maken en onderhouden van deze nieuwe features zijn middelen, zoals tijd en geld, benodigd:
– De server waar Notify op draait moet geïnstalleerd worden, onderhouden worden en up-to-date blijven.
– Dit kost uiteraard veel tijd en geld.
– De migratie van de oude Notify versie naar Notify 2.0 is nodig vanwege de vernieuwing van soft- en hardware die de oude versie gaan vervangen.

Dit alles moet precies ingesteld worden.
Alle flexibiliteit van features en instellingen vermindert de complexiteit en de tijd die uitgaat naar het monitoren van het goed functioneren van (de oude versie van) Notify. Notify 2.0 gaat dit proces efficiënter maken, waardoor de focus op ontwikkeling van nieuwe features en verbeteringen zal toenemen.

De prijs voor Notify 2.0 gaat per gemaakte afspraak. Zo kunnen de kleine klinieken ook optimaal gebruiken maken van de nieuwe module. Zo kunnen ook zij, zonder veel gedoe, hun workflow optimaliseren.

Patiënttevredenheid 

Door de kwaliteit van uw communicatie met de patient biedt u als kliniek een goede dienstverlening en bouwt u een band op met de patient. Uiteraard is de vriendelijke toon van uw communicatie belangrijk om gericht te communiceren naar uw patient. 

Heeft u interesse in de nieuwe en verbeterde Notify?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie.