Wat zijn ZIB´s?

Zorginformatiebouwstenen (ZIB's)

Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) zijn in Nederland ontwikkelde standaarden voor het vastleggen en uitwisselen van gezondheidsinformatie.

ZIB’s worden gebruikt om de informatie die nodig is voor de zorg van patiënten op een uniforme manier te structureren en te modelleren. De bouwstenen zijn gedefinieerd rond verschillende onderwerpen, zoals demografische gegevens, klinische concepten en gezondheidsindicatoren.

Elke ZIB beschrijft een klein stukje van de gezondheidszorg: een concept, een feit, een gebeurtenis. Door deze bouwstenen op de juiste manier te combineren, kan men complexe zorgprocessen modelleren en de nodige informatie vastleggen en delen.

Een van de voornaamste doelen van het gebruik van ZIB’s is om de interoperabiliteit tussen verschillende gezondheidszorgsystemen te verbeteren. Omdat ze een gestandaardiseerde manier bieden voor het beschrijven en uitwisselen van informatie, kunnen ze helpen om de communicatie tussen verschillende gezondheidszorgverleners te vergemakkelijken, de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de efficiëntie van het zorgsysteem te verhogen.

Het Nictiz (Nationaal ICT Instituut in de Zorg) in Nederland is belast met het beheer en de ontwikkeling van ZIB’s. Het Nictiz werkt samen met professionals in de gezondheidszorg, IT-specialisten en andere belanghebbenden om ervoor te zorgen dat de ZIB’s voldoen aan de behoeften van de gebruikers en in overeenstemming zijn met internationale standaarden.

Hoe kunnen deze het beste ingezet worden in een EPD?

Het correct inzetten van Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kan ervoor zorgen dat de patiëntendata gestructureerd, gestandaardiseerd en uitwisselbaar wordt, wat bijdraagt aan betere zorg. Hier zijn enkele richtlijnen voor het implementeren van ZIB’s in een EPD:

Data-structurering:
Zorg ervoor dat de informatie in het EPD wordt gestructureerd volgens de definities van de ZIB’s. Dit omvat niet alleen de hoofdgegevensvelden, maar ook de metadata en ondersteunende informatie.

Koppeling met workflows:
Integreer de ZIB’s met de workflows in de zorgorganisatie. De informatie in een ZIB moet worden verzameld en bijgewerkt als onderdeel van de normale zorgprocessen.

Train het personeel:
Het is belangrijk dat zorgprofessionals en administratief personeel begrijpen wat ZIB’s zijn, hoe ze werken, en hoe ze moeten worden gebruikt. Training en educatie zijn cruciaal voor een succesvolle implementatie.

Koppel ZIB’s aan andere standaarden:
Zorg ervoor dat ZIB’s naadloos aansluiten op andere gebruikte standaarden, zoals HL7 FHIR of SNOMED CT, om optimale interoperabiliteit te bereiken.

Onderhoud en updates:
Houd de ZIB’s up-to-date. Zorg ervoor dat het EPD wordt bijgewerkt als er nieuwe versies van de ZIB’s worden vrijgegeven.

Informatieveiligheid:
Besteed aandacht aan de privacy en veiligheid van de gegevens, vooral als deze worden gedeeld tussen verschillende systemen. De ZIB’s moeten worden geïmplementeerd op een manier die voldoet aan de regels voor gegevensbescherming en privacy.

Zijn er verschillende ZIB´s per specialisme?

Er zijn verschillende Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) die specifiek kunnen zijn voor bepaalde medische specialismen. Deze ZIB’s kunnen specifieke soorten informatie bevatten die bijzonder relevant of belangrijk zijn voor dat specifieke vakgebied.

Bijvoorbeeld, voor de cardiologie kunnen er ZIB’s zijn die specifiek gaan over hartaandoeningen, hartmetingen, of cardiale interventies. Voor psychiatrie kunnen er ZIB’s zijn die gaan over mentale gezondheid, psychiatrische evaluaties, of behandelingen voor specifieke psychiatrische aandoeningen.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel er ZIB’s kunnen zijn die specifiek zijn voor bepaalde specialismen, er ook veel ZIB’s zijn die breed toepasbaar zijn op meerdere of alle specialismen.

Dit zijn bijvoorbeeld ZIB’s die basisinformatie zoals patiëntidentificatie, algemene gezondheidsinformatie, of administratieve gegevens vastleggen.

Het doel van deze aanpak is om zowel de nodige flexibiliteit te bieden voor verschillende specialismen als de consistentie en interoperabiliteit te behouden voor de bredere gezondheidszorg. Dit maakt het mogelijk om zowel diepgaande, gespecialiseerde informatie te verzamelen als deze informatie efficiënt te delen en te gebruiken in de bredere gezondheidszorgomgeving.

Hoe kunnen ZIB´s ingezet worden voor patiënten?

Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) kunnen op verschillende manieren ten voordele van patiënten worden ingezet:

 • Verbeterde Zorgcoördinatie:
  Omdat ZIB’s de standaardisatie en uitwisseling van medische gegevens vergemakkelijken, kan de informatie over de zorg van een patiënt gemakkelijker worden gedeeld tussen verschillende zorgverleners. Dit kan helpen om een meer gecoördineerde en efficiënte zorg te realiseren.

 • Consistente Zorgkwaliteit:
  Door het gebruik van ZIB’s kunnen zorgverleners toegang hebben tot gestandaardiseerde en gestructureerde informatie, wat kan bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.

 • Betere Informatie voor Patiënten:
  Patiënten kunnen profiteren van een betere toegang tot hun eigen medische gegevens. Doordat informatie gestandaardiseerd is, wordt deze begrijpelijker en toegankelijker.

 • Verbeterde Communicatie:
  De gestandaardiseerde terminologie en structuur van ZIB’s kan helpen bij de communicatie tussen zorgverleners en patiënten. Dit kan helpen bij het verbeteren van het begrip van de patiënt over zijn/haar eigen zorg.

 • Ondersteuning voor Digitale Hulpmiddelen:
  Door gebruik te maken van ZIB’s kunnen digitale hulpmiddelen, zoals apps of online patiëntenportalen, eenvoudiger en efficiënter worden ontwikkeld. Deze tools kunnen patiënten helpen bij het beheer van hun gezondheid en zorg.

Het is belangrijk te vermelden dat hoewel ZIB’s direct voor patiënten voordelig kunnen zijn, zij vaak indirect profiteren van de voordelen. De implementatie van ZIB’s verbetert over het algemeen de efficiëntie en effectiviteit van zorgsystemen, wat resulteert in een betere zorgervaring voor patiënten.

Wat is een goede zorgervaring voor een patient binnen de ZBC markt?

Een goede zorgervaring voor een patiënt binnen de Zelfstandige Behandel Centra (ZBC) markt omvat veel factoren. Het hangt grotendeels af van het aanbieden van hoogwaardige medische zorg, evenals het waarborgen van een goede patiënttevredenheid door een efficiënte, respectvolle en patiëntgerichte benadering. Hier zijn enkele factoren die kunnen bijdragen aan een goede zorgervaring:

 • Hoogwaardige Medische Zorg:
  De belangrijkste factor is natuurlijk de kwaliteit van de medische zorg die wordt geleverd. Dit omvat effectieve diagnose en behandeling, de nieuwste medische technologie en behandelmethoden, en de expertise van het medisch personeel.

 • Efficiëntie:
  ZBC’s staan vaak bekend om hun efficiëntie. Korte wachttijden, snelle doorlooptijden voor afspraken en procedures, en efficiënte administratieve processen kunnen bijdragen aan een goede patiëntervaring.

 • Communicatie:
  Heldere en effectieve communicatie met de patiënt is essentieel. Dit betekent het verstrekken van gedetailleerde en begrijpelijke informatie over de diagnose en behandeling, en het beantwoorden van alle vragen van de patiënt.

 • Persoonlijke Aandacht:
  Een respectvolle en attente benadering kan een groot verschil maken voor de patiëntervaring. Dit kan betekenen dat er tijd wordt genomen om naar de zorgen en behoeften van de patiënt te luisteren, en om zorg te verlenen op een manier die de individuele behoeften en voorkeuren van de patiënt respecteert.

 • Comfort:
  De fysieke omgeving van de ZBC kan ook bijdragen aan de patiëntervaring. Dit kan onder meer een comfortabele en rustgevende wachtruimte en behandelkamers, moderne faciliteiten, en gemakkelijke toegankelijkheid omvatten.

 • Transparantie:
  Transparantie in kosten, behandelplannen en -resultaten verhoogt het vertrouwen van de patiënt en draagt bij aan een betere ervaring.

Het gebruik van technologie en gestandaardiseerde processen, zoals Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s), kan helpen om veel van deze factoren te ondersteunen en verbeteren, door het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van de zorgverlening, en het vergemakkelijken van communicatie en informatie-uitwisseling.

Welke koppelingen kunnen er gemaakt worden aan een ZIB

Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) zijn ontworpen om gegevens over verschillende aspecten van de gezondheidszorg te modelleren en gestandaardiseerd vast te leggen. Ze kunnen worden gekoppeld aan verschillende systemen en standaarden in de gezondheidszorg om de gegevensuitwisseling en interoperabiliteit te verbeteren.

Enkele van deze koppelingen zijn:

Elektronische Patiëntendossiers (EPD’s):
ZIB’s kunnen worden geïntegreerd in EPD’s om te helpen bij het vastleggen en structureren van patiëntgegevens op een gestandaardiseerde manier.

Zorginformatiesystemen (ZIS):
ZIB’s kunnen ook worden gekoppeld aan zorginformatiesystemen, die worden gebruikt om administratieve en klinische informatie in de gezondheidszorg te beheren.

Andere Standaarden:
ZIB’s kunnen worden gekoppeld aan andere gezondheidszorgstandaarden zoals HL7 FHIR, DICOM, LOINC, en SNOMED CT. Deze koppelingen kunnen helpen bij het verbeteren van de interoperabiliteit en het vergemakkelijken van gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen.

Zorgverleners:
Zorgverleners kunnen informatie uit ZIB’s gebruiken om te communiceren met andere zorgverleners, bijvoorbeeld via verwijsbrieven of zorgoverdrachten.

Patiëntenportalen:
Patiënten kunnen toegang krijgen tot hun eigen gegevens via patiëntenportalen. ZIB’s kunnen helpen om deze gegevens op een gestructureerde en begrijpelijke manier te presenteren.

Onderzoek en Openbare Gezondheid:
ZIB’s kunnen ook worden gebruikt voor onderzoek en openbare gezondheidsdoeleinden. Door het verzamelen van gestandaardiseerde gegevens kunnen onderzoekers en openbare gezondheidsorganisaties trends identificeren, de kwaliteit van de zorg evalueren, en gezondheidsbeleid ontwikkelen.

Door het koppelen van ZIB’s aan deze verschillende systemen en standaarden, kunnen zorgorganisaties de kwaliteit en efficiëntie van hun zorgverlening verbeteren, de communicatie tussen verschillende zorgverleners vergemakkelijken, en de patiëntervaring verbeteren.

Op welke internationale standaard zijn de Nederlandse Zorginformatie bouwstenen gebaseerd?

De Nederlandse Zorginformatie Bouwstenen (ZIB’s) zijn ontworpen om de uitwisseling van gegevens in de zorg te verbeteren. Ze beschrijven welke gegevens over een bepaald onderwerp (bijvoorbeeld ‘bloeddruk’ of ‘patiënt’) uitgewisseld kunnen worden en hoe deze gegevens gestructureerd en gedefinieerd zijn.

De ZIB’s zijn in lijn met internationale standaarden om zoveel mogelijk interoperabiliteit te waarborgen. Een van de belangrijkste internationale standaarden waarmee de ZIB’s rekening houden, is HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources). FHIR is een internationale standaard voor de uitwisseling van elektronische gezondheidsinformatie. Door de ZIB’s te modelleren in overeenstemming met FHIR, kunnen Nederlandse zorgsystemen beter aansluiten bij internationale ontwikkelingen en kunnen ze makkelijker gegevens uitwisselen met systemen in andere landen die ook FHIR gebruiken.

Het is echter belangrijk om op te merken dat terwijl de ZIB’s zijn gemodelleerd om in lijn te zijn met FHIR, ze een nationale aanpak vertegenwoordigen die specifiek is ontworpen voor de Nederlandse gezondheidszorgcontext.

Voor meer informatie over Nictiz